Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Maykin Media, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 11 april 2011 onder nummer 47/2011, van toepassing.

Download

Hieronder kan je de algemene voorwaarden van Maykin Media downloaden. Om dit document te openen heb je Adobe Reader nodig.

Algemene voorwaarden Maykin Media (NL, 2011).pdf