Belastingdienst gegevensportalen

Overheid

Halverwege 2013 hebben wij ingeschreven op de Europese aanbesteding van de Belastingdienst voor het implementeren van 4 inwin- en verstrekportalen. Deze aanbesteding hebben wij toegewezen gekregen dankzij onze professionele aanpak en focus op kwaliteit.


Binnen 3 maanden na gunning waren de portalen geimplementeerd met behulp van Python & Django. De 4 portalen hebben ieder een eigen workflow waarmee bedrijven op een eenvoudige en veilige wijze gegevens kunnen opvragen en delen met de Belastingdienst.


De portalen van de Belastingdienst zijn in 4 jaar uitgebouwd tot een breed platform voor 12 portalen en datastromen.


Naast het ontwikkelen zorgen wij ook voor het technisch beheer van de portalen waardoor de continuiteit gewaarborgd blijft. Vanwege de strikte eisen rondom veiligheid worden er bovendien regelmatig security audits uitgevoerd door EY.


De Belastingdienst