EMS clinical trial volgsysteem

Zorg

ITREAS is een expert op het gebied van clinical trials. Van proef-studies tot wereldwijde projecten voor grote farmaciebedrijven. Met een focus op academische professionaliteit en langdurige relaties met onderzoekers over de wereld, biedt ITREAS decennia aan ervaring op het gebied van ontwerp, organisatie, management en analyse van klinische studies.


ITREAS verzocht Maykin Media een studie-volgsysteem – EMS – te ontwikkelen, waarin de effecten gedurende de looptijd van de studie bepaald kunnen worden. Door gegevens van verschillende bronnen te combineren heeft ITREAS nu een volgsysteem waarin een volledig overzicht wordt geboden van de stand van zaken rond de studie.


Maykin Media heeft speciale aandacht besteed aan gedetailleerde import- en exportmechanismes en een uitgebreide audittrail waarmee men op chronologische wijze alle wijzigingen kan inzien. Daarnaast is het volgsysteem uitbreidbaar ingericht, waardoor deze gemakkelijk voor verschillende soorten studies kan worden toegepast. Hierbij is rekening gehouden met de informatie die voor verschillende studies moet worden bijgehouden.


EMS is ontwikkeld in Python en Django, waarbij gewerkt is volgens het SCRUM-principe. Maykin Media is sinds de ontwikkeling van het systeem ook verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en hosting van het EMS.

ITREAS