Zakenmagazijn

Overheid

In 2017 heeft de Gemeente Haarlem Maykin Media gecontacteerd voor het realiseren van een zogenaamd 'zakenmagazijn'. Het zakenmagazijn is een voorziening wat op basis van de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Zaak- en Documentservices (ZDS) aanbiedt met behulp van het Standaard UitwisselingsFormaat (StUF) en SOAP.


Deze door KING beschreven standaarden zorgen ervoor dat gemeenten met andere overheden op een vooraf afgesproken wijze kunnen communiceren. Zo is het mogelijk dat een aanvraag van een paspoort bij de gemeente automatisch leidt tot een bericht in MijnOverheid van de Ministerie van Binnenlandse Zaken / Logius. Met behulp van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling communiceren de verschillende overheden efficient met elkaar.


Het zakenmagazijn communiceert met behulp van deze standaarden, waardoor het eenvoudig in te zetten is in de bestaande infrastructuur en overheidsdiensten. In het zakenmagazijn worden 'Zaken' opgeslagen die bij de gemeente binnenkomen: een parkeervergunning, een paspoortaanvraag of een melding over kapotte straatverlichting. Met behulp van het zakenmagazijn kan de gemeente deze aanvragen afhandelen, documenteren en/of doorzetten naar andere overheden.


Na een ontwikkeltraject van circa 3-4 maanden is het zakenmagazijn opgeleverd conform verwachtingen in een reeks ontwikkelsprints, en het zakenmagazijn is inmiddels na een interne test-ronde door de Gemeente Haarlem in productie genomen.


Het datamodel van het zakenmagazijn is gerealiseerd op basis van RGBZ, communicatie met het DMS Alfresco is op basis van CMIS.


Het gerealiseerde systeem, wat gebruik maakt van een open source 'stack' (PostgreSQL, Python/Django), valt onder een open source licentie (EUPL) en is te vinden op de Github omgeving van Haarlem: https://github.com/Haarlem/zaakregistratiecomponentGemeente Haarlem